Live Life, Eat Well and Enjoy! Lifestyle 5 ข้อเข้าใจผิดในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า

5 ข้อเข้าใจผิดในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า


บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีข้อมูลที่หลากหลายออกมาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบทความในอินเตอร์เน็ต หรือ แม้แต่จากปากต่อปากเองก็ข้อมูลที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในนั้นจึงทำให้มีข้อมูลที่หลากหลายออกมาอย่างมากด้วยเช่นกัน แล ในเรื่องของการเข้าใจผิดนั้นก็มีหลากหลายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในเรื่องของการเข้าใจผิดนั้นจะมีเรื่องอะไรบ้าง  

บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย  

หลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายแต่ว่าในความจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็มีผลอันตรายต่อร่างกายนะครับ เพียงแต่ว่าความอันตรายนั้นจะไม่ได้อันตรายเท่ากับบุหรี่แบบมวนเนื่องจากว่าบุหรี่แบบมวนนั้นมีการเผาไหม้ และ เมื่อมีการเผาไหม้นั้นจะมีสารอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีกระบวนการเผาไหม้นั้นจึงทำให้ ไม่มีความอันตรายเท่ากับบุหรี่แบบมวนดังนั้นใครที่มีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะครับ  

บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายทุกประเทศ  

หลายคนนั้นมีความคิด และ ความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นผิดกฎหมายในทุก ๆ ประเทศ แต่ว่านั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะห้ามนำเข้าและจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ไม่ใช่ว่าทุกประเทศนั้นจะมีการผิดกฎหมายในทุก ๆ ประเทศนะครับ เพราะว่ายังมีอีกหลากหลายประเทศที่มีการเปิดกว้างในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศนั้น ๆ ถูกกฎหมาย และ ยังมีการจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน  

บุหรี่ไฟฟ้าพาคนติดบุหรี่  

อีกหนึ่งความเชื่อนั้นคือในเรื่องของ “การที่คนสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้น”  จะติดมากขึ้น โดยมีความเชื่อว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะทำให้ติดมากขึ้น แต่ว่าในความจริงแล้วการที่คนเรานั้นจะติดบุหรี่นั้นมีหลากหลายปัจจัยอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็สามารถทำให้คนติดได้  และ แน่นอนว่าการเลิกบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็สามารถทำได้โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นคนที่จะคิดบุหรี่นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ  

บุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถเลิกได้  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “บุหรี่ไฟฟ้า” นั้นหลายคนนั้นมีความคิดว่าหากว่าติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจะไม่สามารถเลิกได้ ซึ่งนั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า หรือ บุแบบมวนนั้นถ้าหากว่าติดได้ก็สามารถเลิกได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถติดได้ และ แน่นอนว่าสามารถเลือกได้ด้วยเช่นกัน  

บุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้  

อีกหนึ่งเรื่องนั้นคือในเรื่องของการใช้ประโยชน์นั้นหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้ประโยชน์เพราะว่าปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้านำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างมาก และแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็มีการใช้ประโยชน์จาก บุหรี่ไฟฟ้าในส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  

และนี้เองเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดนะครับ ซึ่งนยังมีอีกหลากหลายเรื่องอย่างที่เรานั้นไม่รู้ และ เข้าใจผิดในหลากหลายเรื่องอย่างมาก ที่หลายคนนั้นยังเข้าใจผิดอยู่นะครับ