Day: October 25, 2021

บุหรี่ไฟฟ้า

5 ข้อเข้าใจผิดในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า5 ข้อเข้าใจผิดในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีข้อมูลที่หลากหลายออกมาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบทความในอินเตอร์เน็ต หรือ แม้แต่จากปากต่อปากเองก็ข้อมูลที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในนั้นจึงทำให้มีข้อมูลที่หลากหลายออกมาอย่างมากด้วยเช่นกัน แล ในเรื่องของการเข้าใจผิดนั้นก็มีหลากหลายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในเรื่องของการเข้าใจผิดนั้นจะมีเรื่องอะไรบ้าง   บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย   หลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายแต่ว่าในความจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็มีผลอันตรายต่อร่างกายนะครับ เพียงแต่ว่าความอันตรายนั้นจะไม่ได้อันตรายเท่ากับบุหรี่แบบมวนเนื่องจากว่าบุหรี่แบบมวนนั้นมีการเผาไหม้ และ เมื่อมีการเผาไหม้นั้นจะมีสารอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีกระบวนการเผาไหม้นั้นจึงทำให้ ไม่มีความอันตรายเท่ากับบุหรี่แบบมวนดังนั้นใครที่มีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะครับ   บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายทุกประเทศ   หลายคนนั้นมีความคิด และ ความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นผิดกฎหมายในทุก ...