Live Life, Eat Well and Enjoy! Lifestyle โรคกระดูกพรุน VS ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์

โรคกระดูกพรุน VS ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์


Saltnic

บทความนี้เรามีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายมาฝากกัน 2 เรื่อง นั่นก็คือ เรื่องราวเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน และความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน และความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์จะมีข้อมูลใดที่น่าสนใจบ้างนั้น ต้องตามมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันที่บทความโรคกระดูกพรุน VS ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์นี้เลย

โรคกระดูกพรุน VS ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคกระดูกพรุนมีมากมายดังนี้ ฮอร์โมนเพศต่ำ จากการหมดประจำเดือน การไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมน้อย ไม่ดื่มนม ขาดวิตามินดี ไม่มีโอกาสถูกแสงแดด ดื่มแอลกอฮอล์จัด สูบบุหรี่จัด (ทั้งบุหรี่ธรรมดา และบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ซึ่งการสูบบุหรี่ธรรมดา และบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic จะเป็นตัวกระตุ้นการเกิดโรคกระดูกพรุ่นนั่นเอง) ดื่มน้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม ยิ่งรูปร่างผอม ยิ่งเสื่อมมาก ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ได้รับยาบางชนิด กรรมพันธุ์ เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคของต่อมไร้ท่อ เป็นโรคทางโลหิตวิทยา เป็นต้น

ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ มีดังนี้ เมื่อดื่มแอลกอฮอล์ในระดับไม่มาก จะมีอาการร้อนผ่าวที่ผิวหน้า เนื่องจากหลอดเลือดขยายตัว แอลกอฮอล์จะระคายเคืองทางเดินอาหารตลอดทาง การดื่มในขณะที่ท้องว่าง แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้เร็ว หากแอลกอฮอล์ที่ถูกดูดซึมเข้าไป กระแสเลือดมีปริมาณน้อยจะช่วยให้ผู้ดื่มรู้สึกคลายทุกข์ ถ้าดื่มมากขึ้นไปอีก จะสูญเสียการทรงตัว การเคลื่อนไหวของมือ และเท้า แอลกอฮอล์มีผลเสียต่อตับ และ ไต ในสตรีตั้งครรภ์ แอลกอฮอล์จะทำให้เด็กออกมาพิการได้ แอลกอฮอล์จะทำลายระบบประสาทหากดื่มติดต่อกันเป็นเวลานาน คนมีอายุมากยิ่งได้รับผลเสียจากแอลกอฮอล์ง่ายนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ธรรมดา และสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ก็ไม่ควรทำทั้งสิ้น เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ธรรมดา และสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ต่างทำลายชีวิตร่างกายของคุณทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่คุณควรตระหนักถึงและปฏิบัติตามก็คือการลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ธรรมดา และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic สูตรหอมหวานสำหรับมือใหม่ นี้ซะ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง อายุยืนยาวนั่นเอง