Live Life, Eat Well and Enjoy! Lifestyle หางานอุบลราชธานี จากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก

หางานอุบลราชธานี จากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก


หางานอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าและมีงานรองรับเป็นจำนวนมากพร้อมตำแหน่งงานให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา ซึ่งการหางานอุบลราชธานีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด ในบทความจะมากล่าวถึงงานที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีจากบริษัทชั้นนำว่ามีงานไหนให้เลือกบ้าง 

งานที่คนหางานอุบลราชธานีสนใจ 

ในส่วนของงานที่มีให้เลือกในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้หางานอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดหรือต่างจังหวัดให้ความสนใจนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

IT Support  

เป็นงานประจำซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีหน้าที่ในการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงยังทำหน้าที่ประสานงานที่ไปยังผู้จัดซื้อและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลการปฏิบัติงานจะส่งให้กับหัวหน้างานเมื่อจบการทำงานในวันนั้น ๆ  

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • รับเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 22-35 ปี 
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี 

สวัสดิการของบริษัท 

 • มีการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา 
 • มีการประกันสังคม 
 • ตรวจสุขภาพในหนึ่งปีเป็นประจำ พร้อมด้วยกองทุนสำรองและการประกันอุบัติเหตุ 
 • มีโบนัสให้ตามโอกาส 
 • มีการให้เงินช่วยเหลือและชุดพนักงาน 

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า  

เป็นงานประจำซึ่งจะรับอยู่สองตำแหน่ง เงินเดือนขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้จ้างและลูกจ้าง หยุดวันอาทิตย์ เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น. ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติลูกค้าและบริการด้านสินเชื่อ รวมถึงเจรจรเร่งรัดหนี้ของลูกค้า และลงพื้นที่เพื่อตรวจเครดิตลูกค้าแต่ละคน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • -รับทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 22-35 ปี 
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ปวศ. ถึง ระดับปริญญาตรี 
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี 

สวัสดิการของบริษัทจะอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างผู้ถูกจ้างและผู้จ้าง 

สอนการแต่งหน้า  

เป็นงานประจำที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง มีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.30 – 17.30 น. ทำงานเกี่ยวกับการสอนแต่งหน้าซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • รับทุกเพศที่มีอายุตั้งแต่ 20-36 ปี 
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ระดับปริญญาตรี 
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี 

สวัสดิการของบริษัท 

 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ 
 • มีการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา 
 • มีการประกันสังคม 
 • ตรวจสุขภาพในหนึ่งปีเป็นประจำ พร้อมด้วยกองทุนสำรองและการประกันอุบัติเหตุ 
 • มีโบนัสให้ตามโอกาส 
 • มีการให้เงินช่วยเหลือและชุดพนักงาน 

จะเห็นได้ว่าทุกอาชีพของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งยกตัวอย่างในบทความนี้มีรูปแบบการทำงานที่ดีพร้อมด้วยสวัสดิการต่าง ๆ ที่สร้างความสนใจให้คนที่ต้องการงานได้เข้าไปทำงานอย่างง่ายดาย สำหรับที่ หางานอุบลราชธานี ก็สามารถสมัครได้ตลอดเวลาที่มีการรับสมัคร